ตอบโจทย์การเกษตรยุคใหม่ ที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้

เปิดประสบการณ์ไปกับ...

  • ชุดปลูกพืชที่หลากหลาย
  • หลอดไฟปลูกพืช
  • ชุดจ่ายปุ๋ยอัตโนมัติ
  • เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
  • ระบบควบคุมการปลูกพืชอัจฉริยะ

About Us

บริษัท อโกรว์พลัส จำกัด (AgrowPlus) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด (AgrowLab) ซึ่งเป็นบริษัทผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ และอุปกรณ์การปลูกพืชภายในโรงงานผลิตพืชระบบปิด(Plant Factory) และโรงเรือนปลูกพืชระบบกึ่งปิด (Greenhouse) รวมถึงระบบการปลูกพืชเชิงอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบการปลูกพืชแนวตั้ง และระบบการปลูกพืชแนวราบ เป็นต้น

โดยความเป็นมาของบริษัท เกิดจากการที่คุณวิลลี่ แมคอินทอช และคุณเสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ที่เดิมได้ทำธุรกิจด้านการเกษตรอยู่แล้ว สนใจอยากจะต่อยอดจากเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นเกษตรกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ และหลายๆ คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันกับ บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด (AgrowLab) ทำให้เกิดเป็น บริษัท อโกรว์พลัส จำกัด (AgrowPlus) ขึ้นมา

เรามั่นใจว่าด้วยปณิธานอันแรงกล้าของบริษัทที่อยากให้ประเทศไทยมีนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงได้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกๆ คนเข้าถึงได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกๆ คนอย่างยั่งยืน